Повече за Магнитотерапия

Магнитотерапия
Магнитотерапия

Магнитотерапията е не инвазивен метод  в алтернативната медицина чрез,  който  на тялото се въздейства с магнити полета с терапевтична цел. Това е една от най- старите форми на биофизикално лечение  познато  още на древните цивилизации вярващи, че естествените магнитни скали имат лечебни свойства. Макар и в не чисто състояние, а като магнитна руда първите сведения за приложението на магнитотерапия се срещат в текст от 2000 г. пр.н.е. – в Древен Китай. В „Императорската книга по вътрешна медицина“ се среща текст, който препоръчва прилагането на магнитни камъни за корекция на дисбаланса на енергията „Ци“ или – живата сила.

Магнитотерапия

Истинският бум в магнитотерапията се наблюдава в Древна Гърция. Бащата на съвременната медицина Хипократ, великият философ и учен Аристотел, описват терапевтичните свойства на магнитната руда и нейното приложение. Около 200г.пр.н.е. гръцкият лекар Гален, открива и описва обезболяващото действие на магнитните предмети.

Магнитотерапия
Магнитотерапия

.В съвременната си форма магнитотерапията се прилага чрез специализирана медицинска апаратура , която генерира постоянно или нискочестотно променливо магнитно поле. Тя действа по следният начин – всеки нервен импулс в човешкото тяло се пренася чрез слаб ток, който клетките сами произвеждат. Когато организмът е болен, е възможно тези електрически токове да не текат правилно. С мини-магнити се образува слабо, но постоянно магнитно поле, с което се третират болните места. Чрез пулсациите на магнитното поле има възможност да се коригират тези препятствия във вътрешността на клетките. Зареждането на тъканта се подобрява и тя може да се регенерира с помощта на действието на магнитното поле.

Магнитотерапия

Магнитните полета генерирани от апарата за магнитотерапия имат следните физични характеристики:

 • Интензитет (сила на магнитното поле). Измерва се в ампер на метър, А/m;
 • Магнитна индукция (силата на магнитното поле в различни среди). Измерва се в тесла, Т. Зависи от магнитната проницаемост на средата, която характеризира влиянието на дадено вещество върху магнитното поле;
 • Вид на полето – нискочестотното променливо магнитно поле (НЧМП) може да бъде непрекъснато или прекъснато (модулирано). Използва се в практиката непрекъснато магнитно поле със синусоидална или правоъгълна форма и променлива честота от 1 до 100Hz. Модулацията е с правоъгълни импулси, с продължителност от 0,1 до 10 s.

Промяната на магнитно поле изключва възможността за адаптация на живата клетка към полето, което води до получаването на оптимален физиологичен ефект от използването му.

Магнитотерапия
Магнитотерапия

Ето как влияе на вашето тяло медицинската техника за магнитотерапия

 • повишава се активностт на митохондрийте;
 • ускорява се енергетичния и пластичния обмен;
 • повишавасе активността на ферментите от цикъла на дишането;
 • подобрява се проницаемостта на биологичните мембрани;
 • намалява се ексудацията и оточността.
 • В резултат на възникващите триения на вътреклетъчните и тъканите частици се получава загряване на гранични повърхности, което не се усеща забележимо, но води до промяна на процесите на дифузия, увеличение на пермеабилитета на биологичните мембрани и засилване на обмяната на веществата в третираните тъкани.
 • Магнитното поле има противовъзпалителен, болкоуспокояващ, трофичен и съдоразширяващ ефект. Намалява емоционалното напрежение, подобрява кръвообращението и трофиката.
Магнитотерапия

Важно условие при работата с медицински апарат за магнитотерапия е индукторите да се поставят контактно или близко до тялото на пациента, поради бързото отслабване на променливото магнитно поле в пространството.

Процедурата може да се прави на открити повърхности, през дрехите, през гипс или превръзка.

Магнитотерапия
Магнитотерапия

Препоръчваме Ви да се подложите на процедури с магнитотерапия при следните показания:

 • хирургични заболявания – травми, отоци, трофични язви, следоперативни инфилтрати, облитериращи заболявания на съдовете, фрактури (индукторите се поставят върху гипсовата превръзка непосредствено след обездвижването), бавно заздравяващи рани или забавено калциране при фрактури;
 • вътрешни болести – хипертонична болест, стенокардия, миокарден инфаркт, бронхиална астма, бронхити и др.;
 • заболявания на опорно-двигателния апарат –остеоартрити, ревматоиден артрит, деформирана артроза, болестта на Бехтерев, периартрит, тендовагинит, миозит и др.;
 • нервни заболявания – неврози, полиневрити, неврити, състояния след черепномозъчни травми, радикулити;
 • стомашно-чревни заболявания –стомашна и дуоденална язва, остър и хроничен гастрит, колит, панкреатит, холецистит и др.;
 • кожни заболявания – уртикария, склеродермия, цикатриси, псориазис и др.;
 • оториноларингологични заболявания – синуити, отити и др.;
 • гинекологични заболявания – аднексити, параметрити, мастити и др.;
 • офталмологични заболявания;
 • стоматологични заболявания;
 • медицинска козметика и др.
Магнитотерапия

Медицинската техника генерираща ниско честотни магнитни полета (НЧМП) има следните методи на прилагане:

 • Едновременно приложение на НЧМП и интерферентен ток. При тази процедура най-напред се включва магнитното поле и след това интерферентния ток, а при прекратяване на процедурата се извършва обратното.
 • Електрофореза с галваничен ток след въздействие с НЧМП (НЧМП повишава кожната проводимост, което дава възможност да се вкарат по-големи количества медикаментозни средства).
 • Едновременно приложение на НЧМП и диадинамичен ток. Единият или двата индуктора се поставят между електродите на апарата за диадинамични токове. Най напред се включва магнитното поле, а след това диадинамичния ток. При прекратяване на процедурата се извършва обратното. Дозирането на двата фактора е както при отделното им прилагане.
 • Едновременно приложение на лечебна кал и НЧМП. Върху лечебната кал се поставят единият или двата индуктора, отделени от калта с полиетиленови торбички. Дозирането е както при отделното им прилагане.
Показания
Магнитотерапия

Противопоказания за прилагането на магнитотерапия

Макар и в редки случаи, съществуват ситуации и заболявания, при които не бива да се прилага магинтотерапия, а именно:

Абсолютни противопоказания:

 • Наличие на кардиостимулатор;
 • Кръвотечение и склонност към него;
 • Системни заболявания на кръвта;
 • Остра тромбоза, рецидивиращи тромбоемболитни усложнения;
 • Аневризъм на сърцето и големите кръвоносни съдове;
 • Сърдечно-съдова недостатъчност по висока от ІІ стадий;
 • Тежки нарушения на сърдечния ритъм;
 • Остър инфаркт на миокарда;
 • Психически разтройства;
 • Активен туберкулозен процес;
 • Инфекциозни заболявания в остър стадий;
 • Индивидуална непоносимост;

Относителни противопоказания: 

Към относителните противопоказания се отнася хипотонията. При стабилно кръвно налягане магнитотерапията даже е полезна, като в първите месеци не се препоръчва постоянно носене на магнитни украшения. Затова при стабилна хипотония се препоръчва в първите 5-6 седмици матнитните украшения да се носят по няколко часа на ден, след което е необходимо да се съобразите с индивидуалната реакция на организма.

Scroll Up