Повече за Електротерапия

Електротерапия
Електротерапия

   Електротерапията е алтернативен метод в медицината, при който се използват нискочестотни импулсни електрически токове  за възстановяване на тъкани, мускулна стимулация, лечение на възпаления и болки на опорно-двигателния апарат и периферна нервна система и много други. Главната идея на тези интервенции, е че приложението на ниско напрежение и сила могат да увеличат естествените способности на тялото да стимулира, насочва и контролира, лечебните и регенеративни процеси.

Електротерапия

Този вид медицинска техника намира широко приложение във физиотерапията и рехабилитацията   Медицинската апаратура за електротерапия е изобретена през 1855 от Гийом Бенжамен Дюшен дьо Булон, френски невролог. Той започва експериментите си през 1835 година с терапевтична  електропунктура., като през 1842 в Париж той разработва не инвазивна медицинска техника за мускулна стимулация. Благодарение на електричеството той също така открива, че за усмивките предизвикани от истинско щастие са отговорни не само мускулите около устата, а и тези около очите.   От гледна точка на електричество, човешкото тяло се държи като електролитен разтвор: йоните, които присъстват в организма се „движат“ под действието на електрическия ток.

Електротерапия
Електротерапия

 Чрез използването на специализирана медицинска техника, а именно апарати за електротерапия могат да бъдат генерирани множество видове ток: Галваничен (постоянен ток) – има постоянна интензивност във времето в една и съща посока; Променливи монополярни токове – променят периодично интензивността си, но не променят посоката си във времето;

Променливи биполярни токове – променят периодично интензивността си и посоката във времето.

 Въздействията на различните видове ток могат да бъдат обобщени в зависимост от техните конкретни биологични ефекти:

йонофореза – използва се ток с постоянен интензитет;

– електростимулация – използват се синусоидални, правоъгълни, експоненциални и триъгълни променливи монополярни токове;

аналгетично действие – токове с ниска честота, с различна форма на импулсите (правоъгълни, триъгълни, експоненциални);

трофично действие – въздейства се с постоянен ток.

   Медицинската техника генерираща галваничен ток въздействащ на тъканите между двете полярни зони засилва обмяната на веществата, подобрява трофиката на тъканите, засилва клетъчният метаболизъм, подобрява кръвооросяването. Медицинско оборудване подаващо галваничен ток за носител на лекарствени вещества в организма.

Електротерапия

 Показания за лечение с галваничен ток:

• Заболявания на периферната система;

• Заболявания и последствия от увреждания на ЦНС;
• Неврози, безсъние;
• Заболявания и травми на опорно-двигателния апарат;
• Заболявания на стомашно-чревния тракт;
• Хронични възпалителни процеси в различни органи и тъкани;
• Гинекологични заболявания;
• Стоматологични заболявания и др.

   В съвременната физиотертерапия и рехабилитация се използва подбор на редица параметри на променливите монополярни токове – форма на тока, продължителност на импулса, продължителност на паузата, честота,модулация и сила на тока. При преминаването на променливи монополярни нискочестотните токове през човешкия организъм са в сила явленията на електрофореза, електролиза, мембранни йонни динамични процеси. Поради импулсния характер на електричеството подавано от апарата за електротерапия се задействат и други физиологични механизми, които зависят от зададените параметри на тези токове.

Електротерапия
Електротерапия

Показания за електротерапия с нискочестотни монополярни токове:

• Увреждане на периферните нерви от травматично, възпалително или дегенеративно естество

-прилагат се импулси с експоненциална форма, голяма продължителност, голяма пауза, малка честота.

• при инактивитетни хипотрофии, мускулни хипотонии, инсуфициентност на гръбната мускулатура при сколиози и др.

– прилагат се правоъгълни импулси с малка продължителност (10ms) и по-голяма честота (20-50Hz).
Атонии на гладката мускулатура. Прилагат се експоненциални импулси с голяма продължителност (200-300ms) и дълги паузи (1s).

• Миогелози, дегенеративни изменения в ставите и гръбначния стълб, посттравматични едеми

– прилагат се правоъгълни импулси с продължителност 10ms и честота до 50Hz.

• При болкови синдроми, при вегетативни разстройства, белодробни заболявания и др.

   Основното физиологично действие при прилагането на променливите биполярни токове е болкоуспокояващото. В зависимост от локализацията на електродите на апарата за електротерапия се наблюдава подобряване на периферното, мозъчното, коронарното и бъбречното кръвообращение. Трофичното им действие се изразява в стимулиране на процесите на обмяната и подобряване функционалното състояние на нервно-мускулния апарат. Стимулират регенерацията на периферните нерви.

Електротерапия

Показания за електротерапия със средно честотни биполярни токове:

• Заболявания на нервната система, придружени с болка; вегетативни и двигателни смущения – радикулити, неврити, невралгии;
• Травми на опорно-двигателния апарат – дисторзио, дегенеративно дистрофично заболяване на ставите и гръбначния стълб;
• Нарушения на периферното кръвообращение, ранна церебрална атеросклероза, преходни нарушения на мозъчното кръвообращение, хипертонична болест с бъбречен синдром;
• Язвена болест и хроничен гастрит;
• Бронхиална астма;
• Очни заболявания – ирит, кератит, склерит, язви на роговицата, неврит на зрителния нерв и др.

Показания
Електротерапия

Противопоказания за използване на електротерапия – гнойни процеси, остри и подостри тромбофлебити, склонност към кръвотечение, сърдечно-съдови заболявания в стадий на тежка декомпенсация, температурни състояния, злокачествени новообразувания, активна туберкулоза, състояния след фрактури с недостатъчен калус, индивидуална непоносимост към електрическия ток и др.

Scroll Up