passive -kinesitherapy-2

Кинезитерапия Какво представлява кинезитерапията? Какви са нейните цели, методи, средства? С какво тя ни помага

HIGH-FREQUENCY-THERAPY

Високочестотна терапия Електрическият ток намира широко приложение във физиотерапията. Промените в параметрите на тока може

Shock-wave-therapy

Ударно-вълнова терапия Ударно-вълновата терапия се прилага при: EPICONDYLITIS – Болезнено възпаление на сухожилието отстрани на

combination-therapy

Комбинирана терапия В основата на комбинираната физиотерапия залягат едновременно използване на 2 или повече физикални

ultra-sound-therapy

Ултразвукова терапия Употребата на ултразвук във физиотерапията датира от четиридестте години на миналия век. Разрушителните

Лазертерапия Употребата на светлина като лечебен метод датира още от древността. Първи такива доказателства са

Магнитотерапия Магнитотерапията е не инвазивен метод  в алтернативната медицина чрез,  който  на тялото се въздейства

Електротерапия

Електротерапия    Електротерапията е алтернативен метод в медицината, при който се използват нискочестотни импулсни електрически токове  за възстановяване на

vacuum-therapy

Вакуум терапия Вакуум терапията е терапевтичен метод, който използва ефекта на вакуума като увеличава микроциркулацията

Scroll Up