История

за нас

МДМ-97 – производител на медицинска техника  е основана през 1997 в гр. София от екип научни работници и инженери с дългогодишен опит в разработката и производството на електромедицинска техника.

От 2007 г. фирмата изгради и работи в условията на сертифицирана система за управление на качеството, интегрираща изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016. Предлаганата от фирмата медицинска техника има продуктов сертификат съгласно Европейската директива MDD 93/42/EEC за медицинските изделия.

За осигуряване качеството на произвежданата медицинска техника и апарати фирмата е оборудвана със съвременна, високоефективна измервателна апаратура, Чрез нея се осъществява мониторинг и контрол на параметрите на физиотерапевтичните апарати и медицинска техника – мощност на лазерното лъчение, мощност на ултразвуковото излъчване, интензитет на магнитното поле, форма и интензитет на генерираните електрическите сигнали.

Произведените от МДМ-97 апарати и медицинска техника са лесни за усвояване и удобни за ползване от потребителите. В резултат на клинични тествания във водещи медицински институти в тях са вградени терапевтични програми. Те са разумна алтернатива на българския пазар със своето професионално техническо решение, високо качество и конкурентна цена.

Поддържайки добри партньорски връзки с други фирми (български и чуждестранни) – производители и доставчици на медицинска техника, МДМ-97 осъществява цялостно оборудване с медицинска техника на физиотерапевтични и рехабилитационни отделения, сектори и кабинети съгласно изискванията на НЗОК.

Чрез всеотдайната си  работа МДМ-97 непрекъснато доизгражда и поддържа коректни бизнес взаимоотношение със своите клиенти и партньори.

Сертификати

Европейски проекти

Договор  №BG16RFOP002-2.083-0364-C01/27.08.2020 г.
Срок – 25.11.2020 до 25.12.2020 г.

Бенефициент: “МДМ 97” ООД
Изпълнител: “Инфо-М” ООД

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

Договор №BG16RFOP002-2.073-3163-C01/14.07.2020 г.
Срок – 14.07.2020 до 14.10.2020 г.

Бенефициент: “МДМ 97” ООД
Партньор: “Кю Ей Си” ООД

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

3. Операция BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Договор № BG161PO003-1.1.06-0052-С0001/07.12.2012 г.
Срок – 07.12.2012 до 07.06.2014 г.

Бенефициент: “МДМ 97” ООД
Партньор: “Кю Ей Си” ООД

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

4. Операция BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”

Договор № BG161PO003-2.1.08-0330/ЗМС-02-118/01.06.2011 г.
Срок – 01.06.2011 до 01.06.2012 г.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

5. Приоритетна ос 4 - „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, Проект BG161PO003-4.2.01-0001 - „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Договор № ОПК-4-4-365/01.12.2011 г.
Участие в организиран от ИАНМП национален щанд на България на Международна специализирана изложба ARAB HEALTH 2012 (23-26.01.2012 г., Дубай, ОАЕ)

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

Вижте снимки от галерията

6. Операция 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”, Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

2007BG161PO003/2.1.2-01/2007/013
Договор №2007BG161PO003/2.1.2/MC-02-075/02.09.2008 г.
Срок – 02.09.2008 г. до 02.09.2009 г.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

Нашите клиенти

Университетски и многопрофилни болници

СБР-НК ЕАД
ПРО-ЕАД
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД
УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД
НОМЦ ЕООД
ВМА – София
НСБФТР ЕАД
МБДПЛР Вита ЕООД
МБДПЛР Св.Богородица ЕООД
МБАЛ “Д-р Георги Стоев Шварц“ ЕООД
МБАЛ “Д-р Иван Селимински“ АД
МБАЛ “Д-р Пенкови“ ООД
МБАЛ “Д-р Теодосий Витанов ЕООД“
МБАЛ “Люлин“ ЕАД
МБАЛ “НКБ“ ЕАД
МБАЛ “Св.Николай Чудотворец“ ЕООД
МБАЛ “Св.Петка“ АД
МБАЛ “Свети Панталеймон -София“ АД
МБАЛ “Царица Йоанна-Провадия“ ЕООД
МБАЛ Айтос ЕООД
МБАЛ Гулянци ЕООД
МБАЛ Д-р Д.Павлович ЕООД
МБАЛ Д-р Киро Попов ЕООД
МБАЛ Д-р Никола Василиев АД
МБАЛ Добрич АД
МБАЛ Доверие АД
МБАЛ Луковит ЕООД
МБАЛ Мадан ЕООД
МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов ЕООД
МБАЛ Проф.А.Шопов ЕООД
МБАЛ Първомай ЕООД
МБАЛ Раковски ЕООД
МБАЛ Русе АД
МБАЛ СЗ ЕАД
МБАЛ Св. Врач ЕООД
МБАЛ Св.Екатерина ООД
МБАЛ Св.Ив.Рилски 2003 ООД
МБАЛ Св.Ив.Рилски АД
МБАЛ Св.Пантелеймон Пловдив ЕООД
МБАЛ Света Марина ЕАД
МБАЛ Света София ООД
МБАЛ Св. Иван Рилски ООД
МБАЛ Събо Николов ЕООД
МБАЛ Тетевен ЕООД
МБАЛ Търговище АД
МБАЛ Хасково АД
Първа МБАЛ София ЕАД

Медицински центрове

МДЦ „Орион“ ООД
МДЦ „Артромедика” ООД
МДЦ „Дженерали Закрила” ЕООД
МСЦ „Медива” ООД
МЦ “Интегративна медицина“ ЕООД
МЦ І Благоевград ЕООД
МЦ І Първомай ЕООД
МЦ Димитровград ЕООД
МЦ Доверие ЕАД
МЦ Здраве Банкя ЕООД
МЦ Изток АД
МЦ Казанлък ООД
МЦ Кортекс ООД;
МЦ Медея ООД
МЦ Медика 2005 ЕООД
МЦ Младост – Мед 1 ЕООД
МЦ Нов медицински център ЕООД
МЦ Нов рехабилитационен център ЕООД
МЦ Ортомед ЕООД
МЦ Павел баня ЕООД
МЦ Полимед АД
МЦ Район източен ЕООД
МЦ Света Елисавета ЕООД
МЦ Свети Панталеймон ООД
МЦ Свети Сава – Примамед ЕООД
МЦ Сиконко ЕООД
МЦ Хармония ООД
МЦ Хасково ЕООД
МЦРСМ I Плевен ЕООД
МЦРСМ I Пловдив ЕООД
МЦРСМ І Велико Търново ЕООД
МЦРСМ Хасково ЕООД

Елия 1 – Елена Ковачева ЕООД
ИПСМП – Физиовита -Д-р Дойка Михова ЕООД
ХАРА ООД

Общини

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Община Сливен
Община Твърдица
Община Тервел
Община Угърчин
Община Хисаря
Община Челопеч

Специализирани болници

СБАЛНП „Св.Наум” ЕАД
СБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев” ЕАД
СБАЛССЗ „Св.Екатерина” ЕАД
СБАЛФРМ „Медика” ООД
СБДПЛ “Иван Раев“ Сопот ЕООД
СБДПЛ – Стамболийски ЕООД
СБДПЛР – Котел ЕООД
СБДПЛР – Любимец ЕООД
СБДПЛР – Бухово ЕООД
СБДПЛР – Костенец ЕООД
СБДПЛР – Кремиковци ЕООД
СБДПЛРОДА „Бул Про” ЕАД
СБДПЛРПФЗ „Св. Петка Българска” ЕООД
СБР Здраве ЕАД
СБР Тузлата ЕООД
СБР Марикостино ЕООД
СБР СЗ-Мездра ЕООД
СБР Сепарева баня АД
СБР Стайков и фамилия ЕООД
СБРФРМ Димина ООД

Спортни центрове и хотели

БФ Баскетбол
БФ Гребане
БФ Ски
БФЕГГ
БФКК
БФ Волейбол
Български Ски Пул ЕООД
Балнеоложки комплекс Хисар АД
Балнеохотел Поморие АД
Аугуста-91 АД
Самоков-Боровец АД
Сана Спейс Хотел Хисаря ЕАД
Сирона Пропърти Мениджмънт ООД
ТЕМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Хотел Маркони – Павел баня

Община Луковит
Община Чирпан
Община Кайнарджа
Община Куклен
Община Мадан
Община Полски Тръмбеш
Община Раднево

Диагностично-консултативни центрове

ДКЦ I Габрово ЕООД
ДКЦ I Търговище ЕООД
ДКЦ I Котел ЕООД
ДКЦ I Лом ЕООД
ДКЦ I Панагюрище ЕООД
ДКЦ II Бургас ЕООД
ДКЦ II Сливен ЕООД
ДКЦ III Пловдив ЕООД
ДКЦ III София ЕООД
ДКЦ IV Пловдив ЕООД
ДКЦ V Пловдив ЕООД
ДКЦ VI София ЕООД
ДКЦ VII Пловдив ЕООД
ДКЦ VIII София ЕООД
ДКЦ XVIII София ЕООД
ДКЦ XX София ООД
ДКЦ XXI София ООД
ДКЦ XXIV София ЕООД
ДКЦ XXIX София ЕООД
ДКЦ XXVIII София ЕООД
ДКЦ “Св. Лука – Диабетен център“ ЕООД
ДКЦ “Св.Георги Победоносец“ ЕООД
ДКЦ І Сливен ЕООД
ДКЦ І Добрич ООД
ДКЦ І Пловдив ЕООД
ДКЦ І Силистра ЕООД
ДКЦ ІІ Добрич ЕООД
ДКЦ ІІІ Плевен ЕООД
ДКЦ Изток ЕООД
ДКЦ Пълмед ООД
ДКЦ Св.Иван Рилски ООД
ДКЦ Софиямед ЕООД
ДКЦ Фокус 5 ЛЗЕЕП ООД
ДКЦ ХVІІ София ЕООД
ДКЦ ХХV София ЕООД
ДКЦ ХХІІ София ООД

Социални центрове

ДВХ – кв. Княжево
ДВФУ “Ильо войвода“
ДВХУИ – гр. Баня
ДДУИ – с.Петрово
ДДФУ – гр. Луковит

Референции

кариери
Ние създаваме медицинска техника за устойчиво бъдеще и вече търсим отговорите на утрешните въпроси днес. Медицинските иновации имат жизненоважен принос във всички сектори на здравеопазването и за обществения интерес.

Политика относно бисквитките

Последна промяна: 23.04.2018 година

Добре дошли в www.mdm97.com („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който се управлява от „Мдм97“ ООД (наричано за краткост по-нататък „Доставчик“) и е достъпен в цял свят.
МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: office@mdm97.com. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ, ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.
„Мдм97“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 000000000, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Люлин 7, бл. 732 телефон: +359 02 8265474, електронна поща: office@mdm97.com и интернет страница: www.mdm97.com.
1. Какво представляват „бисквитките” и по какъв начин ги използваме?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството на посетителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който посетителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на посетителя и подобряване на функционалността на сайта и работата с него. Тази информация най-често включва: адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят има достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страна или град); вид на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията. За да получите повече информация отностно бисквитките, моля посетете: http://www.allaboutcookies.org/.
Доставчикът използва различни видове „бисквитки“ за следните цели:
– Анализиране на начина на използване на уебсайта;
– Осигуряване на по-добро преживяване на посетителите.

2. Какви видове бисквитки има?
Съществуват два вида бисквитки, които се използват във връзка с този уеб сайт: сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки са временни бисквитки, които остават на устройството на докато не бъде затворен браузъра. Постоянните бисквитки остават на устройството за по-продължителен период от време или докато не бъдат изтрити.
Бисквитките, които се използват във връзка с този уеб сайт са представени в таблицата по-долу.

Вид бисквиткаПредназначение
НеобходимаТези бисквитки са необходими за правилното функциониране на уеб сайта като позволяват навигирането из сайта и използване на функциите му, като например се запомнят предходни действия при връщане назад в същата сесия. 
АнализиращаТези бисквитки предоставят информация за това по какъв начин се използва уеб сайта, като информацията, която се събира е адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което потребителят има достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страна или град); вид на устройството, от което потребителят осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията. От този вид бисквитки, ние използваме Google Analytics. По този начин имаме възможност да подобрим функционалността на уеб сайта.
ФункционалнаТези бисквитки се използват, за да се подобри  функционалността на уеб сайта.

3. Колко време се пази информацията? 
Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. При сесийните тя се изтрива при затварянето на браузъра, докато постоянните са валидни между два месеца и няколко години.
4. Управление и изтриване на бисквитките
Уеб сайтът предоставя възможност посетителите да приемат или откажат бисквитките.
Необходими „бисквитки“ – активирани
Необходимите „бисквитки“ са необходими, за да могат посетителите на уебсайта да навигират в уебсайта и да използват неговите функции, поради което посетителите не могат да откажат тези бисквитки, без това да повлияе върху функционирането на уебсайта. Тези бисквитки могат да бъдат деактивирани или изтрити, като се променят настройките на браузъра, както е описано в „Управление и изтриване на бисквитките“ в Политиката относно бисквитките.
Анализиращи бисквитки – Тези бисквитки предоставят информация за това по какъв начин се използва уеб сайтът. По този начин имаме възможност да подобрим функционалността на уеб сайта.
Функционални бисквитки – Тези бисквитки се използват, за да се подобри  функционалността на уеб сайта.
Настройки от браузъра: Възможностите за управление, включително и за изтриване на бисквитки са налични в използвания от посетителя браузър. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, като в повечето случаи се намират в менюто „опции“ или „предпочитания“. Също така, посетителят има възможност да се запознае и с менюто за помощ на използвания от него браузър. За деактивиране на анализиращите бисквитки и спиране на Google Analytics от събиране на информация е необходимо да се свали add-on за деактивиране на Google Analytics. Посетителите също имат възможност да разберат как да деактивират Google Analytics на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. По-подробна информация за управлението на бисквитките за различните видове браузъри е налична на следните адреси: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ или www.youronlinechoices.com.
Посетителите също имат възможност да изтрият всички бисквитки, които са запазени на устройството. По-подробна информация за изтриването на бисквитките за различните видове браузъри е налична на следния адрес: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/#gchromex.
Посетителите следва да имат предвид, че ограничаването и изтриването на бисквитките могат да се отразят върху някои от функциите на уеб сайта.
5. Управление от трети страни 
Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на трети страни, като „Facebook“ бутон, „Twitter” бутон, “Instagram” бутон, „You Tube” бутон.  Може да бъде събрана информация за използването на тези елементи. Също така, когато при използването на тези бутони, инструменти или съдържание, информацията от браузъра на посетителя на уеб сайта може автоматично да бъде изпратена до третата страна. Уеб сайтовете на тези трети страни имат свои собствени политики относно бисквитките и е възможно да използват бисквитки, поради което е препоръчително посетителите да се запознаят със съответната Политика относно бисквитките на съответната трета страна с цел получаване на повече информация. Посетителите използват уеб сайтовете на третите страни на свой собствен риск и Доставчикът не носи отговорност за практиките за поверителност на уеб сайтовете на третите страни.
6. Промени в политиката относно бисквитките
Тази Политика относно бисквитките може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика относно бисквитките и ще бъде в сила от датата на публикуване.

Scroll Up