История

за нас

МДМ-97 – производител на медицинска техника  е основана през 1997 в гр. София от екип научни работници и инженери с дългогодишен опит в разработката и производството на електромедицинска техника.

От 2007 г. фирмата изгради и работи в условията на сертифицирана система за управление на качеството, интегрираща изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016. Предлаганата от фирмата медицинска техника има продуктов сертификат съгласно Европейската директива MDD 93/42/EEC за медицинските изделия.

За осигуряване качеството на произвежданата медицинска техника и апарати фирмата е оборудвана със съвременна, високоефективна измервателна апаратура, Чрез нея се осъществява мониторинг и контрол на параметрите на физиотерапевтичните апарати и медицинска техника – мощност на лазерното лъчение, мощност на ултразвуковото излъчване, интензитет на магнитното поле, форма и интензитет на генерираните електрическите сигнали.

Произведените от МДМ-97 апарати и медицинска техника са лесни за усвояване и удобни за ползване от потребителите. В резултат на клинични тествания във водещи медицински институти в тях са вградени терапевтични програми. Те са разумна алтернатива на българския пазар със своето професионално техническо решение, високо качество и конкурентна цена.

Поддържайки добри партньорски връзки с други фирми (български и чуждестранни) – производители и доставчици на медицинска техника, МДМ-97 осъществява цялостно оборудване с медицинска техника на физиотерапевтични и рехабилитационни отделения, сектори и кабинети съгласно изискванията на НЗОК.

Чрез всеотдайната си  работа МДМ-97 непрекъснато доизгражда и поддържа коректни бизнес взаимоотношение със своите клиенти и партньори.

Сертификати

Европейски проекти

Договор  №BG16RFOP002-2.083-0364-C01/27.08.2020 г.
Срок – 25.11.2020 до 25.12.2020 г.

Бенефициент: “МДМ 97” ООД
Изпълнител: “Инфо-М” ООД

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

Договор №BG16RFOP002-2.073-3163-C01/14.07.2020 г.
Срок – 14.07.2020 до 14.10.2020 г.

Бенефициент: “МДМ 97” ООД
Партньор: “Кю Ей Си” ООД

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

3. Операция BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Договор № BG161PO003-1.1.06-0052-С0001/07.12.2012 г.
Срок – 07.12.2012 до 07.06.2014 г.

Бенефициент: “МДМ 97” ООД
Партньор: “Кю Ей Си” ООД

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

4. Операция BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”

Договор № BG161PO003-2.1.08-0330/ЗМС-02-118/01.06.2011 г.
Срок – 01.06.2011 до 01.06.2012 г.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

5. Приоритетна ос 4 - „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, Проект BG161PO003-4.2.01-0001 - „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Договор № ОПК-4-4-365/01.12.2011 г.
Участие в организиран от ИАНМП национален щанд на България на Международна специализирана изложба ARAB HEALTH 2012 (23-26.01.2012 г., Дубай, ОАЕ)

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

Вижте снимки от галерията

6. Операция 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”, Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

2007BG161PO003/2.1.2-01/2007/013
Договор №2007BG161PO003/2.1.2/MC-02-075/02.09.2008 г.
Срок – 02.09.2008 г. до 02.09.2009 г.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН.

Нашите клиенти

Университетски и многопрофилни болници

СБР-НК ЕАД
ПРО-ЕАД
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД
УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД
НОМЦ ЕООД
ВМА – София
НСБФТР ЕАД
МБДПЛР Вита ЕООД
МБДПЛР Св.Богородица ЕООД
МБАЛ “Д-р Георги Стоев Шварц“ ЕООД
МБАЛ “Д-р Иван Селимински“ АД
МБАЛ “Д-р Пенкови“ ООД
МБАЛ “Д-р Теодосий Витанов ЕООД“
МБАЛ “Люлин“ ЕАД
МБАЛ “НКБ“ ЕАД
МБАЛ “Св.Николай Чудотворец“ ЕООД
МБАЛ “Св.Петка“ АД
МБАЛ “Свети Панталеймон -София“ АД
МБАЛ “Царица Йоанна-Провадия“ ЕООД
МБАЛ Айтос ЕООД
МБАЛ Гулянци ЕООД
МБАЛ Д-р Д.Павлович ЕООД
МБАЛ Д-р Киро Попов ЕООД
МБАЛ Д-р Никола Василиев АД
МБАЛ Добрич АД
МБАЛ Доверие АД
МБАЛ Луковит ЕООД
МБАЛ Мадан ЕООД
МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов ЕООД
МБАЛ Проф.А.Шопов ЕООД
МБАЛ Първомай ЕООД
МБАЛ Раковски ЕООД
МБАЛ Русе АД
МБАЛ СЗ ЕАД
МБАЛ Св. Врач ЕООД
МБАЛ Св.Екатерина ООД
МБАЛ Св.Ив.Рилски 2003 ООД
МБАЛ Св.Ив.Рилски АД
МБАЛ Св.Пантелеймон Пловдив ЕООД
МБАЛ Света Марина ЕАД
МБАЛ Света София ООД
МБАЛ Св. Иван Рилски ООД
МБАЛ Събо Николов ЕООД
МБАЛ Тетевен ЕООД
МБАЛ Търговище АД
МБАЛ Хасково АД
Първа МБАЛ София ЕАД

Медицински центрове

МДЦ „Орион“ ООД
МДЦ „Артромедика” ООД
МДЦ „Дженерали Закрила” ЕООД
МСЦ „Медива” ООД
МЦ “Интегративна медицина“ ЕООД
МЦ І Благоевград ЕООД
МЦ І Първомай ЕООД
МЦ Димитровград ЕООД
МЦ Доверие ЕАД
МЦ Здраве Банкя ЕООД
МЦ Изток АД
МЦ Казанлък ООД
МЦ Кортекс ООД;
МЦ Медея ООД
МЦ Медика 2005 ЕООД
МЦ Младост – Мед 1 ЕООД
МЦ Нов медицински център ЕООД
МЦ Нов рехабилитационен център ЕООД
МЦ Ортомед ЕООД
МЦ Павел баня ЕООД
МЦ Полимед АД
МЦ Район източен ЕООД
МЦ Света Елисавета ЕООД
МЦ Свети Панталеймон ООД
МЦ Свети Сава – Примамед ЕООД
МЦ Сиконко ЕООД
МЦ Хармония ООД
МЦ Хасково ЕООД
МЦРСМ I Плевен ЕООД
МЦРСМ I Пловдив ЕООД
МЦРСМ І Велико Търново ЕООД
МЦРСМ Хасково ЕООД

Елия 1 – Елена Ковачева ЕООД
ИПСМП – Физиовита -Д-р Дойка Михова ЕООД
ХАРА ООД

Общини

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Община Сливен
Община Твърдица
Община Тервел
Община Угърчин
Община Хисаря
Община Челопеч

Специализирани болници

СБАЛНП „Св.Наум” ЕАД
СБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев” ЕАД
СБАЛССЗ „Св.Екатерина” ЕАД
СБАЛФРМ „Медика” ООД
СБДПЛ “Иван Раев“ Сопот ЕООД
СБДПЛ – Стамболийски ЕООД
СБДПЛР – Котел ЕООД
СБДПЛР – Любимец ЕООД
СБДПЛР – Бухово ЕООД
СБДПЛР – Костенец ЕООД
СБДПЛР – Кремиковци ЕООД
СБДПЛРОДА „Бул Про” ЕАД
СБДПЛРПФЗ „Св. Петка Българска” ЕООД
СБР Здраве ЕАД
СБР Тузлата ЕООД
СБР Марикостино ЕООД
СБР СЗ-Мездра ЕООД
СБР Сепарева баня АД
СБР Стайков и фамилия ЕООД
СБРФРМ Димина ООД

Спортни центрове и хотели

БФ Баскетбол
БФ Гребане
БФ Ски
БФЕГГ
БФКК
БФ Волейбол
Български Ски Пул ЕООД
Балнеоложки комплекс Хисар АД
Балнеохотел Поморие АД
Аугуста-91 АД
Самоков-Боровец АД
Сана Спейс Хотел Хисаря ЕАД
Сирона Пропърти Мениджмънт ООД
ТЕМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Хотел Маркони – Павел баня

Община Луковит
Община Чирпан
Община Кайнарджа
Община Куклен
Община Мадан
Община Полски Тръмбеш
Община Раднево

Диагностично-консултативни центрове

ДКЦ I Габрово ЕООД
ДКЦ I Търговище ЕООД
ДКЦ I Котел ЕООД
ДКЦ I Лом ЕООД
ДКЦ I Панагюрище ЕООД
ДКЦ II Бургас ЕООД
ДКЦ II Сливен ЕООД
ДКЦ III Пловдив ЕООД
ДКЦ III София ЕООД
ДКЦ IV Пловдив ЕООД
ДКЦ V Пловдив ЕООД
ДКЦ VI София ЕООД
ДКЦ VII Пловдив ЕООД
ДКЦ VIII София ЕООД
ДКЦ XVIII София ЕООД
ДКЦ XX София ООД
ДКЦ XXI София ООД
ДКЦ XXIV София ЕООД
ДКЦ XXIX София ЕООД
ДКЦ XXVIII София ЕООД
ДКЦ “Св. Лука – Диабетен център“ ЕООД
ДКЦ “Св.Георги Победоносец“ ЕООД
ДКЦ І Сливен ЕООД
ДКЦ І Добрич ООД
ДКЦ І Пловдив ЕООД
ДКЦ І Силистра ЕООД
ДКЦ ІІ Добрич ЕООД
ДКЦ ІІІ Плевен ЕООД
ДКЦ Изток ЕООД
ДКЦ Пълмед ООД
ДКЦ Св.Иван Рилски ООД
ДКЦ Софиямед ЕООД
ДКЦ Фокус 5 ЛЗЕЕП ООД
ДКЦ ХVІІ София ЕООД
ДКЦ ХХV София ЕООД
ДКЦ ХХІІ София ООД

Социални центрове

ДВХ – кв. Княжево
ДВФУ “Ильо войвода“
ДВХУИ – гр. Баня
ДДУИ – с.Петрово
ДДФУ – гр. Луковит

Референции

кариери
Ние създаваме медицинска техника за устойчиво бъдеще и вече търсим отговорите на утрешните въпроси днес. Медицинските иновации имат жизненоважен принос във всички сектори на здравеопазването и за обществения интерес.

Политика относно бисквитките

Последна промяна: 23.04.2018 година

Добре дошли в www.mdm97.com („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който се управлява от „Мдм97“ ООД (наричано за краткост по-нататък „Доставчик“) и е достъпен в цял свят.
МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: office@mdm97.com. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ, ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.
„Мдм97“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 000000000, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Люлин 7, бл. 732 телефон: +359 02 8265474, електронна поща: office@mdm97.com и интернет страница: www.mdm97.com.
1. Какво представляват „бисквитките” и по какъв начин ги използваме?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството на посетителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който посетителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на посетителя и подобряване на функционалността на сайта и работата с него. Тази информация най-често включва: адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят има достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страна или град); вид на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията. За да получите повече информация отностно бисквитките, моля посетете: http://www.allaboutcookies.org/.
Доставчикът използва различни видове „бисквитки“ за следните цели:
– Анализиране на начина на използване на уебсайта;
– Осигуряване на по-добро преживяване на посетителите.

2. Какви видове бисквитки има?
Съществуват два вида бисквитки, които се използват във връзка с този уеб сайт: сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки са временни бисквитки, които остават на устройството на докато не бъде затворен браузъра. Постоянните бисквитки остават на устройството за по-продължителен период от време или докато не бъдат изтрити.
Бисквитките, които се използват във връзка с този уеб сайт са представени в таблицата по-долу.

Вид бисквиткаПредназначение
НеобходимаТези бисквитки са необходими за правилното функциониране на уеб сайта като позволяват навигирането из сайта и използване на функциите му, като например се запомнят предходни действия при връщане назад в същата сесия. 
АнализиращаТези бисквитки предоставят информация за това по какъв начин се използва уеб сайта, като информацията, която се събира е адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което потребителят има достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страна или град); вид на устройството, от което потребителят осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията. От този вид бисквитки, ние използваме Google Analytics. По този начин имаме възможност да подобрим функционалността на уеб сайта.
ФункционалнаТези бисквитки се използват, за да се подобри  функционалността на уеб сайта.

3. Колко време се пази информацията? 
Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. При сесийните тя се изтрива при затварянето на браузъра, докато постоянните са валидни между два месеца и няколко години.
4. Управление и изтриване на бисквитките
Уеб сайтът предоставя възможност посетителите да приемат или откажат бисквитките.
Необходими „бисквитки“ – активирани
Необходимите „бисквитки“ са необходими, за да могат посетителите на уебсайта да навигират в уебсайта и да използват неговите функции, поради което посетителите не могат да откажат тези бисквитки, без това да повлияе върху функционирането на уебсайта. Тези бисквитки могат да бъдат деактивирани или изтрити, като се променят настройките на браузъра, както е описано в „Управление и изтриване на бисквитките“ в Политиката относно бисквитките.
Анализиращи бисквитки – Тези бисквитки предоставят информация за това по какъв начин се използва уеб сайтът. По този начин имаме възможност да подобрим функционалността на уеб сайта.
Функционални бисквитки – Тези бисквитки се използват, за да се подобри  функционалността на уеб сайта.
Настройки от браузъра: Възможностите за управление, включително и за изтриване на бисквитки са налични в използвания от посетителя браузър. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, като в повечето случаи се намират в менюто „опции“ или „предпочитания“. Също така, посетителят има възможност да се запознае и с менюто за помощ на използвания от него браузър. За деактивиране на анализиращите бисквитки и спиране на Google Analytics от събиране на информация е необходимо да се свали add-on за деактивиране на Google Analytics. Посетителите също имат възможност да разберат как да деактивират Google Analytics на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. По-подробна информация за управлението на бисквитките за различните видове браузъри е налична на следните адреси: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ или www.youronlinechoices.com.
Посетителите също имат възможност да изтрият всички бисквитки, които са запазени на устройството. По-подробна информация за изтриването на бисквитките за различните видове браузъри е налична на следния адрес: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/#gchromex.
Посетителите следва да имат предвид, че ограничаването и изтриването на бисквитките могат да се отразят върху някои от функциите на уеб сайта.
5. Управление от трети страни 
Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на трети страни, като „Facebook“ бутон, „Twitter” бутон, “Instagram” бутон, „You Tube” бутон.  Може да бъде събрана информация за използването на тези елементи. Също така, когато при използването на тези бутони, инструменти или съдържание, информацията от браузъра на посетителя на уеб сайта може автоматично да бъде изпратена до третата страна. Уеб сайтовете на тези трети страни имат свои собствени политики относно бисквитките и е възможно да използват бисквитки, поради което е препоръчително посетителите да се запознаят със съответната Политика относно бисквитките на съответната трета страна с цел получаване на повече информация. Посетителите използват уеб сайтовете на третите страни на свой собствен риск и Доставчикът не носи отговорност за практиките за поверителност на уеб сайтовете на третите страни.
6. Промени в политиката относно бисквитките
Тази Политика относно бисквитките може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика относно бисквитките и ще бъде в сила от датата на публикуване.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в www.mdm97.bg („Уеб сайтът“ или „Интернет
страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на „MDM – 97” ООД,
с ЕИК: 121373562, със седалище и  адрес на управление: гр. София, ж.к. Лагера, бул./ул. ПЛИСКА, бл. 2, вх. В, ет. 1, ап. 37 Телефон: 826 54 74.
ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО  НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 826 54 74 ИЛИ НА office@mdm97.com
АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

„МДМ – 97” ООД (по-нататък наричана за краткост „Администратор“) е Дружество с ограничена отговорност, с ЕИК: 121373562, със седалище и
 адрес на управление : р. София, ж.к. Лагера, бул./ул. ПЛИСКА, бл. 2, вх. В, ет. 1, ап. 37 Телефон: 826 54 74. и интернет страница: www.mdm97.com .
НАДЗОРЕН ОРГАН:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19;  kzld@cpdp.bgwww.cpdp.bg

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1.1 Администраторът разбира съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. С настоящата Политика за поверителност Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

1.2 С настоящата Политика за поверителност и в
изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Доставчикът предоставя информация относно:
– целите и обхвата на политиката за поверителност;
– личните данни събирани и обработвани от доставчика;
–  целите на обработването на личните данни;
– срок на съхранение на личните данни;
– задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;
– обработване на лични данни;
– защита на личните данни;
– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
– права  на физическите лица;
– ред за упражняване на правата;
– право на възражение;
– бутони, инструменти и съдържание от други компании;
– промени в политиката за поверителност.
 III.    ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:

 1. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез  дентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 2. Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 3. Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
 4. Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
 5. Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
 6. Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
 7. Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
 8. Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
 9. Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 10. Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

IV. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1 Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:

 • Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
 • Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
 • Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“);
 • Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
 • Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

V. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

А. Обработка на специални категории лични данни („чувствителни данни“)

4.1 Администраторът не събира и не обработва специални категории лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.

Б. Лични данни, събирани директно от физическите лица

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по телефон

5.1 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по телефон. Телефонният номер за контакт с  дминистратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и обработва единствено името и телефония номер на физическото лице, а в някои случаи и адреса на електронната поща и адреса по местожибеене на физическото лице. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице. Oбработването на тези лични данни е необходимо:
– за реализирането на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са отговаряне на получените обаждания и изпращане на мейли във връзка със запитвания получени по телефон.
– за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.
Администраторът използва услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.
Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора чрез контактната форма на сайта за осъществяване на контакт с Администратора

5.2 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора посредством изпращане на съобщение използвайки контактната форма на сайта на Администратора, намираща се на: https://mdm97.com/new1/inquiry/.
Когато лицето изпрати съобщение до Администратора използвайки контактната форма за осъществяване на контакт, Администраторът събира и обработва името на физическото лице, адреса на електронната поща, телефонен номер, който не е задължително да бъде попълнен както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение, като например адрес. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо:
– за реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения.
– за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.
Администраторът използва услугите на доставчик на услугата електронна поща за съхраняване на получените имейли на сървър на доставчика, който сървър се намира в Република България.
Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по e-mail

5.3 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по електронна поща. Адресът на електронната поща на Администратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето изпрати имейл до Администратора, Администраторът събира и обработва адреса на електронната поща, както и
останалата информация, която лицето предоставя в изпратения e-mail, като например име, телефонен номер, адрес. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри.
Oбработването на тези лични данни е необходимо:
– за реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения.
– за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.
Администраторът използва услугите на доставчик на услугата електронна поща за съхраняване на получените имейли на сървър на доставчика, който сървър се намира в Република България.
Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато
лицата се свързват с Администратора чрез изпращане на съобщение
посредством използване на платформата
Facebook

5.4 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора чрез изпращане на съобщение посредством използване на платформата Facebook чрез услугата за съобщения на Facebook, достъпна чрез страницата на администратора във Facebook на: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069364926461.
Когато лицето изпрати съобщение до Администратора посредством използване на платформата Facebook чрез услугата за съобщения на Facebook, Администраторът събира и обработва името на физическото лице както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за реализиране на легитимните интереси на
Aдминистратора, които легитимни интереси са изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения. Администраторът използва услугите на Facebook, независим доставчик на услуги, намиращ се в САЩ, за получаване на съобщения посредством платформата Facebook. Това означава, че предоставените лични данни ще бъдат съхранявани на сървърите на Facebook в САЩ. За предаването на тези лични данни извън Европейското икономическо пространство следва да бъдат предоставени подходящи гаранции съгласно чл.46 от Регламент (ЕС) 2016/679. Facebook удостоверява, че спазва принципите на „Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“. Facebook има собствена Политика за поверителност и физическите лица е препоръчително да се запознаят с нея, за да получат повече информация. Политиката за поверителност на Facebook е публикувана на следния адрес: https://www.facebook.com/policy.php

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата извършат регистрирация на уеб сайта

5.5 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора когато извършат регистрирация на уеб сайта на Администратора. При извършване на регистрация физическото лице предоставя следните лични данни, които Администраторът събира и обработва, а именно: име и фамилия на физическото лице, адрес на
електронна поща, телефон и адрес. Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо: – за реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са предоставяне на възможност на физическото лице да поддържа регистриран профил в уеб сайта на Администратора, за да се запазват предпочитани от физическото лице стоки и да се закупуват предпочитани от физическото лице стоки; –  с оглед сключване или изпълнение на договор за покупка на стоки. Данните на физическите лица се съхраняват на сървър на доставчик на хостинг услуги, който доставчик е регистриран в Република България.

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата закупуват стока 

5.6 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора когато извършат покупка на стока от уеб сайта на Администратора. При закупуване на стока от уеб сайта на Администратора физическото лице предоставя следните лични данни, които Администраторът събира и обработва, а именно: име и фамилия на физическото лице, адрес на електронна поща, телефон и адрес. Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо: –  с оглед сключване или изпълнение на договор
за покупка на стоки; – за изпълнение на законови задължения за целите на издаване на фактури. Данните на физическите лица се съхраняват на сървър на доставчик на хостинг услуги, който доставчик е регистриран в Република България.

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се абонират за получаването на бюлетин 

5.7 Физическите лица предоставят адреса на електронната си поща когато желаят да се абонират за получаването на бюлетин. Когато лицето се абонира за получаване на бюлетини, съдържащи публикации и полезна информация за стоките предлагани от Администратора, промоционални оферти и други подобни, Администраторът събира и обработва адреса на електронната поща на физическото лице. Тези данни се обработват за целите на изпращане на лицето на бюлетини. Основанието за обработване на тези лични данни е предоставеното изрично съгласие на физическото лице. Администраторът използва услугите на MailChimp,
независим доставчик на услуги, намиращ се в САЩ, за изпращане на бюлетини и управление на списъка с имейли. Това означава, че предоставените адреси на електронна поща ще бъдат съхранявани на сървърите на MailChimp в САЩ. За предаването на тези лични данни извън Европейското икономическо пространство следва да бъдат предоставени подходящи гаранции съгласно чл.46 от Регламент (ЕС) 2016/679. MailChimp удостоверява, че спазва принципите на „Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“. MailChimp има собствена Политика за поверителност и физическите лица е препоръчително да се запознаят с нея,
за да получат повече информация. Политиката за поверителност на MailChimp е публикувана на следния адрес: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Освен това между администратора и Mailchimp има сключен договор. 
В. Лични данни на физически лица предоставяни от трети страни

6.1 Администраторът обикновено не получава лични данни за физически лица от трети страни. Въпреки това, в някои случаи, ако Администраторът има основателни причини да подозира, че дадено физическо лице нарушава правата на интелектуалната собственост и други подобни случаи, тогава Администраторът има право да се снабди с лични данни на заподозряното лице от публични регистри, като например: Търговския регистър, регистъра за регистрирани търговски марки воден от Патентното ведомство на Република България и други подобни. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани с цел завеждане на иск за нарушение срещу
нарушителя. Обработването на лични данни събрани от публичен регистър е необходимо за целите на легитимните интереси на Aдминистратора, които
легитимни интереси са завеждане на иск за извършено нарушение срещу нарушителя, а също така и на законово основание.

Г. Данни, събирани автоматично

7.1 При посещението на уеб сайта Администраторът автоматично събира следните данни, а именно:

 • Адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страната или града, от които физическото лице достъп до платформата);
 • Вид на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
 • Вид на операционната система;
 • Вид на браузъра;
 • Конкретните действия, които физическото лице предприема, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;
 • Дата и време на посещенията.

VI. БИСКВИТКИ

8.1 Физическите лица могат да получат повече информация относно това как Администраторът използва бисквитки като прочетат Политиката относно бисквитките на:
……………………………………………………………

VII. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1 Администраторът събира и обработва личните данни на
физическите лица, които са предоставени директно от тях само за следните
цели, а именно:

 • с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага, а именно продажба на стоки и идентифициране на физическите лица (бъдещи и настоящи клиенти);
 • за осъществяване на контакт с физическото лице чрез e-mail, за да може Администраторът да отговори на постъпилото от физическото лице запитване;
 • за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
 • за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;
 • за изпращане на закупените от физическото лице стоки;
 • за изпращане на информационни бюлетини, в които се съдържа информация за получени нови колекции, намаления и др. Бюлетини се изпращат само след като администраторът е получил изричното съгласие на физическото лице;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели.

9.2 Администраторът събира и обработва личните данни на
физическите лица, които са събрани автоматично за следните цели, а
именно:

 подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;
 изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван.

9.3 Администраторът няма право да използва личните данни на физическите лица за цели, които са различни от целите посочени в този раздел от настоящата Политика за защита на личните данни.

VIII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1 Запитвания и кореспонденция по електронна поща, Facebook:
Администраторът съхранява личните данни и получените съобщения по електронната поща и Facebook за период, необходим за отговор на полученото съобщение и за удовлетворяване на искането на физическото лице, както и за период от една година, след като Администраторът е отговорил на полученото съобщение.

10.2 Лични данни на лица, които са закупили стока: Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са закупили стока от Администратора за срок от десет години, който срок е законово установеният срок за съхранение на фактури на клиенти.

10.3 Лични данни на лица, които са се абонирали за получаването на бюлетин:  Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са се абонирали да получават бюлетин, докато лицето не се отпише от опцията да получава бюлетин или до преустановяването на тази услуга от администратора.

Б. Критерии за определяне на срока, за който ще се съхраняват личните данни

10.3 В други случаи, които не са посочени по-горе, Администраторът ще съхранява личните данни на физическото лице за не повече от необходимото, като се имат предвид следните критерии, а именно: – дали Администраторът се задължава, за да спази законово задължение да продължи обработката на личните данни на физическото лице;
– целта на съхранение на личните данни както в момента, така и в бъдеще; – дали между Администратора и физическото лице има сключен договор и Администраторът е длъжен да продължи да обработва личните данни, за да изпълни задълженията по договора; – цели за използване на личните данни в момента и в бъдеще; – дали е необходимо да бъде осъществен контакт с физичевското лице в бъдеще; – дали Администраторът има правно основание да продължи да обработва личните данни на
физическото лице; – всякакви други основателни причини, като например храктера на взаимоотношенията с физическото лице.

IX. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1 Личните данни, които се изискват да се предоставят от физическите лица са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от физическите лица е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:
– Администраторът няма да бъде в състояние да достави желаната от физическото лице стока;
– Администраторът няма да може да получи мейла от потребителя ако последният не попълни необходимата информация във формата за контакт;
– Физическото лице няма да може да създаде свой потребителски профил на сайта.

X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.1 Администраторът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

12.2 Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно или чрез възлагане на обработващ даннните от името на Администратора, който е счетоводителят на дружеството, който е базиран в Република България.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1 Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:
– цялата лична информация, която физическото лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки;
– при упражняване на правото на достъп от физическото лице,
Администраторът проверява идентичността на физическото лице, преди да му предостави исканата информация.
13.2 Изчерпателна информация относно предприетите от администратора технически и организационни мерки е налична в Инструкцията за механизма на обработване на лични данни и защитата им в поддържаните регистри, съдържащи лични данни при Администратора. В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационни мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас на 00359 884 135 664  или на info@contrabanda.bg .
XII. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1 Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

 • на физическите лица, за които се отнасят данните;
 • на лица, ако е предвидено в нормативен акт, например държавни органи (НАП, Патентно ведомство, Търговски регистър и др.);
 • на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на бизнес дейностите на Доставчика, като например счетоводитл на Администратора и куриерски организации, като тези лица са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, а също така тези лица са предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на правата на физическите лица.

14.2 Администраторът не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.

XIII.    ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Право на достъп

15.1 Физическото лице има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните – съответните категории лични данни.

Право на коригиране

15.2 Физическото лице има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването физическото лице има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

15.3 Физическото лице има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл.17 от Регламент 2016/679 основания.

Право на ограничаване на обработването

15.4 Физическото лице има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от посочените в чл.18 от Регламент 2016/679 условия. Когато се извърши ограничение на обработването, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на физическото лице или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от
обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато физическото лице е изискалo ограничаване на обработването, Aдминистраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост на данните

15.5 Физическото лице има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

15.6 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 физическото лице изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение може да бъде намерена в раздела по-долу озаглавен „Право на възражение“.

Право на оттегляне на съгласието

15.7 Физическото лице има право по всяко време да оттегли даденото от него съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Физическото лице може да оттегли съгласието си по реда посочен в раздел XIV от настоящата политика за поверителност или като избере опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин.

Права при профилиране

15.8 Физическото лице има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.

Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни

15.9 Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, физическото лице трябва да бъде уведоменo без ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.

Право на защита по съдебен и административен ред

Право на подаване на жалба до надзорен орган

15.10 Физическото лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако физическото лице счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него,нарушава разпоредбите на Регламента.

Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган

15.11 Всяко физическо и юридическо лице има право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо се до него решение със задължителен характер на надзорен орган. Производствата срещу надзорен орган се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която е установен надзорният орган.

В: Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни

15.12 Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган, физическото лице има право на ефективна съдебна защита, когато счита, че правата му по Регламента са били нарушени в резултат на обработване на личните му данни, което не е в съответствие с Регламента. Производствата срещу даден администратор или обработващ лични данни се образуват пред съдилищата на  ържавата
членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.

Право на обезщетение за претърпени вреди

15.13 Всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на  Регламента, има право да получи обезщетение от  дминистратора или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение се образуват  пред съдилищата на държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.

XIV. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

16.1 Физическите лица упражняват правото си на оттегляне на дадено съгласие, правото на достъп, правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и правата при профилиране, чрез подаването на писмено искане до Администратора (или по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл), което следва да
съдържа следната информация:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.

16.2 Искането се отправя лично от физическото лице. Администраторът завежда исканията подадени от физическите лица в отделен
регистър.

16.3 След като физическото лице упражни правото си на достъп до отнасящи се до него лични данни, Администраторът проверява идентичността на физическото лице преди да отговори на искането. Това е необходимо, за да се минимализира рискът от неправомерен достъп до данните и кражба на самоличност. В случай, че Администраторът не може да идентифицира физическото лице от събраните лични данни, тогава Администраторът има право да изиска копие от документи, които
идентифицират физическото лице (като например лична карта, шофьорска книжка, други документи, които съдържат лични данни, които могат да идентифицират физическото лице).

16.4 Администраторът разглежда искането и предоставя на физическото лице информация относно действията, предприети във връзка с искането в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

16.5 Администраторът информира физическото лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато физическото лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго.

16.6 Ако Администраторът не предприеме действия по искането на физическото лице, Aдминистраторът уведомява лицето без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

16.7 Администраторът се задължава да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните  данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира физическото лице относно тези получатели, ако лицето поиска това.

XV. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

17.1 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 физическото лице изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен  начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение ще бъде
предоставена в този раздел на настоящата политика за поверителност.

17.2 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Aдминистратора или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Aдминистратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на физическото лице, които изискват защита на личните данни, по-специално когато физическото лице е дете. Администраторът се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическото лице, или за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции. Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до Администратора по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл.

17.3 Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, физическото лице има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато физическото лице възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Физическите лица упражняват правото си
на възражение чрез подаването на писмено искане до Администратора по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл, в което се указва, че не желае да получава рекламни съобщения.

XVI. ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

18.1 Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, като като бутони „Facebook“ бутон, „Twitter” бутон, “Instagram” бутон, „YouTube” бутон и връзки към разработчика на уеб сайта на Администратора. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Администраторът не поема каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези
сайтове. Физическите лица използват тези сайтове на тяхна собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

XVII.     ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

19.1 Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да  проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след
публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

XVIII.    КОНТАКТИ

20.1 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на 02 826 5474 или на office@mdm97.com .

Scroll Up