Повече за Кинезитерапията

passive -kinesitherapy-2
Кинезитерапия

Какво представлява кинезитерапията? Какви са нейните цели, методи, средства? С какво тя ни помага да живеем по-добре?
Наименованието произлиза от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение, или лечение чрез движение. Това е самостоятелна медицинска дисциплина, опираща се на опита и постиженията на всички останали медицински дисциплини и включваща в себе си теорията и методиката на физическото възпитание, тъй като този тип лечение представлява психолого-педагогически процес, протичащ между пациента и терапевта.

Кинезитерапия

Природата е дарила нас, човешките същества, с най-съвършения механизъм, съществуващ на Земята – нашето тяло. Всички знаем, че развитието и усъвършенстването на човешкия индивид протича под контрола и ръководството на едно уникално високо организирано формирование – мозъкът. Благодарение на дразненията, постъпващи от околната среда мозъкът се тренира да реагира правилно и адекватно на променящите се условия.

passive -kinesitherapy
active -kinesitherapy-3
Кинезитерапия

Човек се ражда с богат набор от безусловни рефлекси, необходими за оцеляването в първите дни на самостоятелно съществуване като организъм. При израстването постепенно те се развиват, обогатяват и допълват от постепенно изграждащите се условни рефлекси. А условният рефлекс се изработва чрез многократни повторения и натрупване на опит. Това става в процеса на игра на детето. В първите години от живота играта представлява целенасочена имитация на дейностите, които то наблюдава около себе си, т.е. от любимите си хора. Постепенно движенията на този малък човек стават все по-уверени, точни и бързи, т.е. мозъкът е извършил аналитико-синтезиращата си работа и даването на правилна команда за действие отнема все по-малко време, а движенията на тялото стават все по-фини.

Кинезитерапия

В периода на бурен растеж на организма тези процеси са все по-многобройни и разнообразни, но абсолютно винаги в основата им стои движението на човешкото тяло, под командите на мозъка.
Хилядолетия назад мъдри хора са открили, че може да бъде повлияно благоприятно върху редица дисфункции на организма чрез нещо толкова просто и приятно като естественото движение.
Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.

active -kinesitherapy
Scroll Up