Булмедика 2020

( 0 )
Посещения: 1423
          

                                   

НОВ ПРОЕКТ по ОПИК 2014-2020

 

На 14.07.2020 г. МДМ-97 ООД подписа нов

 Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-3163-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

          

 

 

Проект и главна целBG16RFOP002-2.073-3163-C01 
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19


Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: МДМ-97 ООД
 
Обща стойност: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв. 
европейско и  1500.00 лв. национално съфинансиране 
 
Начало: 14.07.2020 г.
     Край: 14.10.2020 г.